Open Glider Network – spuštění na OrangePI

FLARM je využíván hlavně v kluzácích, nebo malými letadly (letadla, helikoptéry  nebo dokonce para-kluzáky). Tyto stroje jsou stále častěji vybaveny Tímto systémem.

OGN je komunitní projekt. Je založen na softwaru, hardwaru, přijímačích a dalších příspěvcích jednotlivců a open source komunity. Síť OGN se skládá z:

  • Servery založené na APRS linuxu, které přijímá a předávají data. Data zahrnují informace o umístění zařízení, stav přijímačů a stav sítě OGN APRS.
  • Databáze letounů. Přidejte svůj vlastní kluzák nebo jiný letoun se sledovacím zařízením do databáze OGN zde, pokud chcete ovlivnit jeho zobrazování!
  • OGN pozemní přijímače umístěné na letištích,  klubech, vrcholcích hor nebo soukromých domech  členů, které naslouchají a dekódují lokalizační údaje letadel v jejich okolí a posílají hlášení o poloze přes sítě na servery APRS.
  • Software pro Linux, který lze nainstalovat do počítače nebo mini počítačů (jako jsou Raspberry Pi, Cubieboard2, Odroid U3 atd.). Počítač řídí USB přijímač DVB-T a poslouchá, dekóduje, posílá zprávy o poloze a účastní se sítě OGN.
  • Webové stránky a aplikace, které mohou používat a zobrazovat data. Nejobvyklejším používáním je sledování kluzáků na pohybující se mapě v reálném čase, další použití by bylo hledání a záchrana (SAR), automatické záznamy o letu apod.

Instalace přijímače:

Prvním krokem je instalce RTL-SDR

sudo nano /etc/modprobe.d/rtl-glidernet-blacklist.conf

vytvoření blacklistu a do něho je potřeba nakopírovat tyto řádky

blacklist rtl2832
blacklist r820t
blacklist rtl2830
blacklist dvb_usb_rtl28xxu

po vytvoření soubor uložíme.

Instalace potřebných knihoven

sudo apt-get -y install libconfig-dev fftw3-dev libjpeg-dev libconfig9 libjpeg8 procserv

Stažení zdrojového souboru a instalace

Pro počítače s ARM
wget http://download.glidernet.org/arm/rtlsdr-ogn-bin-ARM-latest.tgz
tar xvzf rtlsdr-ogn-bin-ARM-latest.tgz

 

cd rtlsdr-ogn
mkfifo ogn-rf.fifo

 

sudo chown root gsm_scan
sudo chmod a+s gsm_scan
sudo chown root ogn-rf
sudo chmod a+s  ogn-rf

Konfigurace přijímače

 

Některé přijímače SDR používají krystaly a jejich tolerance frekvence je přibližně +/- 50-100ppm.
Při 868MHz je chyba 100ppm vzdálená od správné frekvence 86,8kHz, zatímco přípustná frekvenční odchylka signálů FLARM je +/- 50kHz.
Technicky může softwarový přijímač vyhledávat širokou škálu frekvencí pro rádiové pakety, ale způsobuje to vysoké vytížení CPU. Proto potřebujeme vědět, jaká je odchylka pro nastavení frekvence.
Odchylku můžete měřit pomocí nástroje gsm_scan a spustit jej takto:

cd rtlsdr-ogn
./gsm_scan --ppm 50 --gain 20

 

nastavení konfigurace přijímače po zjištění odchylky krystalu.

cp Template.conf myPlace.conf

Pro správné nastavení je dobré prohlidnou tento odkaz: APRS name, kde je popsáno jak nastavit jméno prijímače a další možnosti nastavení.

nano myPlace.conf

nastavení spuštění OGN jako procesu

sudo apt-get -y install procserv telnet
sudo wget http://download.glidernet.org/common/service/rtlsdr-ogn -O /etc/init.d/rtlsdr-ogn
sudo wget http://download.glidernet.org/common/service/rtlsdr-ogn.conf -O /etc/rtlsdr-ogn.conf
sudo chmod +x /etc/init.d/rtlsdr-ogn
sudo update-rc.d rtlsdr-ogn defaults
sudo nano /etc/rtlsdr-ogn.conf

Spuštění OGN

sudo service rtlsdr-ogn start

zastavení OGN

sudo service rtlsdr-ogn stop

 výstup z ppřijímače zle skontrolovat pomocí telnetu:

telnet localhost 50000
telnet localhost 50001

Pokud je vše v pořádku měl by se váš přijímač objevit zde: 

http://ognrange.onglide.com/

Provoz lze sledovat na: http://live.glidernet.org/#c=49.52158,14.52487&z=8
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Permanent link to this article: http://ok5tvr.cz/?p=1139

Napsat komentář

Your email address will not be published.

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain