ModeSmixer2 – sdílení dat ADS-B z raspberry

Pokud vlastníte nějakou formu ADS-B přijímače jistě jste se setkali s potřebou sdílení dat pro další programy. Jednou z možností je program  MODESMIXER2, který dokáže kombinovat data z DUMP1090, PiAWARE. Získaná data program převede na formát, který zná program Base Station. V tomto formátu může data využívat také VRS. Další výhodou programu je spojení MLAT dat do datového toku a velice podrobné statistiky.

Statistika z programu modesmixer2

Statistika z programu modesmixer2

V následujícím textu se pokusím popsat nastvení a instalaci programu modesmixer na početíči Raspberrry s instalovaným programem DUMP1090 a Piaware. Pro správné nastavení je potřeba znát které porty jsou využívány těmito programy:

30001 – poslouchá – RAW formát

30002 – vysílá- RAW formát

30003 – poslouchá – Base station formát

30004 – není využitý, lze nastavit

30005 – vysílá – Beast formát

30104 – poslouchá- Beast formát

Využití portů programy DUMP a piaware

Využití portů programy DUMP a piaware

Pře instalací programu modemixer upravíme nastavení programu piaware tak abychom na port 31003 dostali MLAT (vypočtené pozice letadel) ve formátu basestation. Nastavení provedeme pomocí těchto příkazů.

sudo piaware-config -mlatResultsFormat „beast,connect,localhost:30104 ext_basestation,listen,30106 beast,listen,31003“
sudo /etc/init.d/piaware restart

zda nastavení proběhlo zprávě můžeme zkontrolovat pomocí příkazu

netstat -pln

Ten vypíše statistiku využití portu v RPI. Tímto nastavení jsme dostali ne port 31003 výstup MLAT ve formátu basestation kterému rozumí program modesmixer2.

Instalace programu ModeSmixer2

Program stáhneme z následující adresy http://xdeco.org/?page_id=48 vybereme vhonou verzi pro RPI tento soubor bude stažený v archyvu tgz („modesmixer2_rpi2_20150825.tgz“). Pomocí programu winSCP nahrajte archiv do složky v RPI. Poté sadou příkazů archiv rozbalíme, a připravíme program pro spuštění.

tar -zxvf modesmixer2_rpi2_20150825.tgz
chmod +x modesmixer2

Spuštění programu provedene následujícím příkazem

sudo ./modesmixer2 --web 8181 --location 49.213:13.521 --inConnect localhost:30005 --inConnect localhost:31003

Po zadání tohoto příkazu by mělo dojít k propojení programu DUMP, piaware a modeSmixer2. Na lokální síti bude dostupný výstup programu modeSmixer na portu 8181.


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail								

Permanent link to this article: http://ok5tvr.cz/?p=1046

Napsat komentář

Your email address will not be published.

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich