Říjen 2013 archive

Raspberry práce s UTAR

Výchozí nastavení portu rs232 v raspbery je takový, že port lze používat pro přihlášení z konzole. Pokud tedy chceme používat rozhraní rs232 ve svých programech je potřeba tuto funkci zakázat. Následujícím příkazem zpustíme soubor inittab a provedem násedující změnu. řádek: T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 zmeníme na: #T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 V dalším kroku …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ok5tvr.cz/?p=785

Detekce aktivity meteorických rojů

Díky vstřícnosti rokycanské hvězdárny můžeme na hvězdárně provádět „radioastronomická pozorování“. Proto jsem zkonstuovali jednoduchý detektor aktivity meteorických rojů. Principem je detekce signálu odraženého od ionizovaného vzduchů, který vzniká o průletu částice atmosferou. Detektorem je sdr prijímač (RTL sdr s tunerem e4000) te je naladěná na frekvenci 143,050 MHz (radar Graves) v modulaci USB. odražená signál …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ok5tvr.cz/?p=778

RTL SDR dekodovaní D-star

Při přípravě SDR přijímače pro rokycanskou hvězdárnu jsem narazil na zajímavé použití sdr přijímače. Pokud audio výstup ze software pro sdr přijímač propojíme se vstupem programu dstar.exe lze dekódovat datové hlavičky proudící v síti D-star. Program a další informace je mořné nalézt na webu http://hamradio.selfip.com/i6ibe/hdsdr/dstar/dstar.htm. Odkaz pro stažení programu dstar: http://hamradio.selfip.com/i6ibe/hdsdr/dstar/dstar.zip Propojení programů lze uskutečnit …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ok5tvr.cz/?p=772

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich