Říjen 2009 archive

UHF balon III

pokud bude počasí přát tak 7.11.2009 dojde k vypuštění stratosferického mikrobalonu. opět se bude jednat o sondu s tx na 433,9 MHz. Identifikace bude morse OK5TVR/AM. ostatní data budou předávána pomocí rozhraní RS232. celou sondu ovládá procesor ATMega8. ke stabilizaci vysílací frekvence bude péoužito termostatování. čidla, které sonda ponese, teplota, vnitřní vnější, vlhkost, solární záření, …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ok5tvr.cz/?p=101

Balonová sonda III

Na 7.11.200í se chystá vypuštění další stratosferické mikrosondy k ověření vlastností nového řídicího procesoru a nového balonu.

Permanent link to this article: http://ok5tvr.cz/?p=123

ATmega 8 ovládání RGB LED

V poslední době jsem začal zkoušet programovaní procesorů ATmega po prvních zkušenostech se jeví programovaní jednoduší. Pro progamování lze použít program BASCOM, který pracuje na bázi jazika Basic takže je vše poměrně rychlé a intuitivní. Návrhy na četné programotory lze nalézt na internetu tím nejednodušám je programátor na bázi paralerního portu. první program je zde:‚********************************************************‚* …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ok5tvr.cz/?p=102

APRS via TCP/IP

Dnes jsem dokončil výstup z měření solárního záření na radioamatérskou síť APRS. v síti je zobrazena napětí a jemu odpovídající záření ve W/m2

Permanent link to this article: http://ok5tvr.cz/?p=103

A/D převodník TLC 549

Permanent link to this article: http://ok5tvr.cz/?p=105

A/D převodník TLC 549

Pro měření solárního záření používám analogově digitální převodníl TLC 549, jedná se o 8-bitová převodník to znamená že dokáže rozlyšit 255 hodnot. pokud jako referenční napětí použijeme 5v je na jeden krok A/D převodníku 0,020 V. A/D převodník je připojen k rozhraní RS232 a opbslužný program je napsán ve visual basic. v tomto programu se …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ok5tvr.cz/?p=104

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain